Esensi Berkurban Dalam Islam

Amal yang berorientasi vertikal kepada Allah (habl min Allah), dan amal yang berdimensi horisontal (habl min al-nas). Dan ketaqwaan inilah sebaik-baik bekal dalam perjalanan hidup manusia.