Esensi Berkurban Dalam Islam

Amal yang berorientasi vertikal kepada Allah (habl min Allah), dan amal yang berdimensi horisontal (habl min al-nas). Dan ketaqwaan inilah sebaik-baik bekal dalam perjalanan hidup manusia.

Ikatan Karate Al-Barokah, Pondok Modern Al-Barokah Nganjuk,

Santri Al-Barokah Tangguh

IKABA adalah Ikatan Karate AL-Barokah Nganjuk